Roeland Kotsch
Grafiek & Schilderkunst

Lezingen najaar ’23 - Pieter Bruegel, ontwerper van gravures, miniaturist, en tenslotte schilder - DEEL2

Meerdelige lezing in het Nederlands

Roeland Kotsch
Wolvendreef 50
3210 Linden

Prijs: 15 euro

De lezingenreeks bestaat uit 3 delen.
In het tweede deel komt het religieuze en visionaire werk van Pieter aan bod. Onvermijdelijk worden we daarbij geconfronteerd met de religieuze conflicten van deze periode. Hoe dit de inhoud van Pieters werk heeft beïnvloed, is een interessante, maar niet eenduidig te beantwoorden vraag. De ene keer is het effect schokkend, de andere keer raadselachtig. Met veel humor, mild of cynisch, observeert Pieter de wereld om hem heen en getuigt zo van een volwassen wordend humanisme. Ook de beeldcompositie pakt hij op een meer flexibele doordachte en complexere manier aan.

Op donderdag 7/12/'23, van 19u30 tot 22u30, met halverwege een pauze met een drankje. 
De toegangsprijs van 15€ per sessie kan u ter plaatse voldoen.
Bij de lezing hoort ook een digitale syllabus, die u toegezonden wordt.

Inschrijven
15
10
Je financiële bijdrage kan je ter plaatse regelen. Indien je je hebt ingeschreven maar toch niet kunt komen, gelieve me daar dan op voorhand van te verwittigen. Opgelet: Je kunt maar 1 persoon tegelijkertijd inschrijven. Wens je meerdere personen in te schrijven, dan dien je dat 1 voor 1 te doen, en dan dien je daar de gegevens voor te gebruiken van de mensen die je inschrijft. Zijn er niet genoeg beschikbare plaatsen over? Laat me dat dan weten via een e-mail naar info@kotsch.be. Als er plaatsen vrij komen, zal ik je dan contacteren. Ben je met een grote groep, en heb je interesse in een workshop of lezing, dan doe je er eveneens beter aan mij te contacteren. Misschien kunnen we die workshop of lezing dan wel organiseren op een moment dat het voor jullie goed uitkomt.
Gegevens
Naam
Adres
CAPTCHA

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van mijn activiteiten, schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief. De gegevens die je verstrekt worden enkel gebruikt om je op de hoogte te houden van mijn activiteiten. Je gegevens worden onder geen beding aan derden doorgegeven. Je kunt je op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

Roeland Kotsch

Wolvendreef 50

3210 Linden

+32(0)497 602 131