Roeland Kotsch
Graphics & Paintings

About

Ik ben een getraind jurist, geboren in 1953, maar ik heb - na wat aandringen - de roep van de Muzen beantwoord. In eerste instantie verdeelde ik mijn toewijding tussen muziek en beeldende kunst, maar beetje bij beetje concentreerde ik me meer op het laatste. Ik heb muziek evenwel niet helemaal de rug toegekeerd: muziek dient vaak als een bron van inspiratie voor mijn visuele werk. In de jaren tachtig studeerde ik tekenen, schilderen en grafische kunst aan de Stedelijke Academie van Leuven en behaalde Master-diplomas aan het St-Lucas instituut in Gent en de Provinciale Hogeschool in Hasselt, waar ik les gaf van 2001 tot 2017. Ik was ook een tijdje gastdocent aan de Academie van Beeldende Kunsten in Kokola, Finland.

Ik ben vooral actief als graficus. Meestal werk ik in projectreeksen, die nauw verbonden zijn met emotionele ervaringen van een bepaalde levensperiode. Vermeldenswaard zijn de cyclus rond het Quattuor pour la Fin du Temps van Olivier Messiaen, De Metamorfose van Doctor Tulp, waarvoor ik de Internationale Prijs voor Grafiek te Brugge behaalde en "In Illo Tempore?" met daaraan gekoppeld "Emblemata Temporalia". Deze drie laatste projecten realiseerde ik in samenwerking met de dichter Johan van Cauwenberge. Vanaf mijn Orionproject (2006) beweeg ik me in het raakvlak tussen kosmologie en mythologie, wetenschap en religie. Daarbij komt niet alleen de grafiek maar ook de teken-, schilder-, animatie- en installatiekunst aan bod. Sinds mijn trektocht doorheen Nepal in 2008 ben ik teruggekeerd naar de visuele werkelijkheid om me heen en schilder ik landschappen, straatscènes, en dergelijke.

In mijn werk hecht ik veel belang aan gedegen artistiek vakmanschap. Het plezier en de uitdaging, die uitgaat van de traditionele artistieke expressiemiddelen, heb ik altijd belangrijker en waardevoller geacht dan een overaccentuering van het conceptueel aspect, zoals dat van de hedendaagse kunst vaak verwacht wordt. Inhoudelijk voel ik me sterk aangetrokken tot het zestiende-eeuwse Maniërisme waarmee ik niet zozeer de stijlkenmerken deel dan wel enkele esthetische uitgangspunten: de hang naar een niet-vanzelfsprekende schoonheid, de voorkeur, vanuit een wezenlijke levenservaring, voor complexiteit boven eenvoud. Ook de Barok is voor mij een bron van inspiratie, vooral dan omwille van de retorische benadering van de werkelijkheid. Deze ‘oude kunst’, met haar religiositeit en haar humanisme, doet zich voor ons (post)modernen even vreemd en exotisch voor als om het even welke buiten-Europese cultuur. Wij kunnen ons eigen verleden op die manier met nieuwe ogen bekijken.

Sinds 2018 geef ik ook workshops en lezingen, zowel op eigen initiatief als op vraag van diverse organisaties. Op die manier wil ik graag de expertise doorgeven, die ik tijdens mijn onderwijscarrière ontwikkeld heb. Kunsteducatie is deel gaan uitmaken van mijn bestaan.

Publications

2003 Grafiek 2003 (Ilse Frankenthal Stichting, Brunssum)
2003 Johan van Cauwenberge en Roeland Kotsch: Emblemata Temporalia (Uitgeverij P, Leuven)
2000 Het oorkussen van de Melancholie (Museum voor Schone Kunsten, Gent)
1998 In Illo Tempore? Emblemata temporalia (KBC Verzekeringen, Leuven)
1998 Roeland Kotsch en Johan van Cauwenberge: De Metamorfose van Dr. Tulp (Uitgeverij P, Leuven)
1996 Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze: Kalender 1997 (Antwerpen)

Awards

1996 Europese prijs voor Grafische Kunst, Brugge (tweede prijs)
1994 Rotariale van Brugge voor Belgische Grafiek (eervolle vermelding)
1992 Rotariale van Brugge voor Belgische Grafiek (eervolle vermelding)
1987 Dirk Bouts-prijs voor Tekenkunst, Leuven
1986 Dirk Bouts-prijs voor Grafiek, Leuven
1985 Rotary-prijs Leuven voor jong talent
1984 Prijs van de Provincie Brabant voor Tekenkunst
1984 Lionsprijs Antwerpen voor Belgische Grafiek (eervolle vermelding)
1983 Delaunoisprijs voor Grafiek, Leuven

Nieuwsbrief

If you would like to be kept informed of my activities, please subscribe to my newsletter. The information you provide will only be used to keep you informed of my activities. Your data will not be passed on to third parties under any circumstances. You can unsubscribe at any time by clicking on the appropriate link at the bottom of each newsletter.

Roeland Kotsch

Wolvendreef 50

3210 Linden

+32(0)497 602 131